Το ιατρείο λειτουργεί κατόπιν ραντεβού και τις ημέρες
Δευτέρα: 9:00 – 15:00 | 18:30 – 20:30
Τρίτη: 9:00 – 15:00 | 18:30 – 20:30
Τετάρτη: 9:00 – 15:00
Πέμπτη: 9:00 – 15:00 | 18:30 – 20:30
Παρασκευή: 9:00 – 15:00