Το ιατρείο λειτουργεί σε ένα ευρύχωρο και ανακαινισμένο χώρο σε κεντρική περιοχή της πόλης της Κέρκυρας. Το ιατρείο περιλαμβάνει άνετο χώρο αναμονής για τους ασθενείς και τους συνοδούς τους και η αίθουσα ενδοσκοπήσεων είναι διαρρυθμισμένη ώστε να προσφέρει ιδιωτικότητα και άνεση κατά την διάρκεια της εξέτασης και παραμονής στο ιατρείο. Η απολύμανση και αποστείρωση του εξοπλισμού εκτελείται με αυστηρά κριτήρια βάσει των τελευταίων διεθνών οδηγιών. Το ιατρείο είναι εξοπλισμένο με ενδοσκόπια τελευταίας τεχνολογίας (Full High Definition) και σύστημα τεχνητής χρωμοενδοσκόπησης. Υπάρχουν και παιδιατρικά ενδοσκόπια (μικρότερης διαμέτρου) για τη χρήση σε ειδικές κατηγορίες ενήλικων ασθενών (λεπτόσωμα άτομα, ιστορικό συμφύσεων, ιστορικό στενώσεων, πολλαπλά χειρουργεία στη κοιλιακή χώρα κ.α) ώστε να είναι δυνατή η εξέταση και σε αυτά τα άτομα ανώδυνα. Οι ενδοσκοπήσεις διενεργούνται με χορήγηση καταστολής (μέθης) λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας. Είναι εξοπλισμένο με αντλία νερού για μεγαλύτερη βελτίωση των ενδοσκοπήσεων αλλά και χορήγηση CO2 ώστε οι ασθενείς να μην έχουν αίσθημα φουσκώματος μετά τις ενδοσκοπήσεις. Στο ιατρείο διενεργούνται διαγνωστικές και επεμβατικές ενδοσκοπήσεις.

Διεύθυνση: Μητροπολίτου Μεθοδίου 4, ΤΚ 49100 Κέρκυρα
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2661021102 (σταθερό) και 6974436259 (κινητό)
Email: info@politis-endoscopy.gr και dimitriospolitis1@gmail.com