Τι χρειάζεται να ξέρω πριν κάνω ενδοσκόπηση (γαστροσκόπηση,κολονοσκόπηση)

Πριν την εξέταση: Πριν τη διενέργεια των ενδοσκοπήσεων θα γίνει πλήρης καταγραφή του ιστορικού σας και των φαρμάκων που παίρνετε. Είναι σημαντικό να αναφέρετε τυ...

Έλεγχος για ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού (Η.pylori)

Στο ιατρείο υπάρχει δυνατότητα ελέγχου για ελικοβακτηρίδιο με τη διενέργεια τεστ αναπνοής (Breath test) και με τη διενέργεια τεστ στα κόπρανα του ασθενή Το ελικοβακτη...

Φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου

Τα φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου (Inflammatory Bowel Diseases) περιλαμβάνουν την Ελκώδη κολίτιδα και τη νόσο του Crohn. Τα νοσήματα αυτά έχουν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ τ...

Μετεωρισμός και φούσκωμα στη κοιλιά

Ο μετεωρισμός (φούσκωμα στη κοιλιά) είναι από τα πιο συχνά συμπτώματα για τα οποία παραπονιούνται οι ασθενείς. Η συγκέντρωση αερίων στη κοιλιά προκαλεί διάταση τη...

Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση

Η γαστροοισοφαγική πανινδρομική νόσος (ΓΟΠΝ) προκαλείται από την επανειλημμένη επιστροφή των όξινων υγρών του στομάχου προς τον οισοφάγο. Αυτό προκαλείται από τ...