Τι χρειάζεται να ξέρω πριν κάνω ενδοσκόπηση (γαστροσκόπηση,κολονοσκόπηση)

Πριν την εξέταση: Πριν τη διενέργεια των ενδοσκοπήσεων θα γίνει πλήρης καταγραφή του ιστορικού σας και των φαρμάκων που παίρνετε. Είναι σημαντικό να αναφέρετε τυ...

Γαστροσκόπηση

Η γαστροσκόπηση είναι η εξέταση που γίνεται με τη χρήση ενός λεπτού εύκαμπτου σωλήνα, του γαστροσκοπίου, με την οποία γίνεται έλεγχος του οισοφάγου, του στομάχου ...

Κολονοσκόπηση

Η κολονοσκόπηση είναι η εξέταση που γίνεται με τη χρήση ενός λεπτού και ευκάμπτου σωλήνα, του κολονοσκοπίου, με το οποίο μπορούν να γίνουν και διαγνωστικές και επ...