Το ιατρείο απευθύνεται σε ασθενείς που αντιμετωπίζουν συμπτώματα από το πεπτικό σύστημα, σε ασθενείς που εμφανίζουν διαταραχή της ηπατικής ή παγκρεατικής λειτουργίας. Για τη διερεύνηση αυτών των συμπτωμάτων διενεργείται πλήρης έλεγχος που περιλαμβάνει το ιστορικό του ασθενή, την παραγγελία και εκτέλεση εξετάσεων αίματος και απεικονιστικών ελέγχων και τη διενέργεια ενδοσκοπήσεων. Στη πλειοψηφία τους οι ασθενείς προσέρχονται λόγω συμπτωμάτων δυσπεψίας, καψίματος, φουσκώματος ή για έλεγχο παθολογικών εξετάσεων αίματος που αφορούν την ηπατική λειτουργία ή χαμηλό αιματοκρίτη.