Μια από τους πιο συχνές αιτίες επίσκεψης ασθενών σε ένα ηπατολογικό ιατρείο είναι η ανεύρεση σε εξετάσεις αίματος παθολογικών τιμών (ανεβασμένων) που αφορούν τα ηπατικά ένζυμα. Με τον όρο αυτό περιλαμβάνονται οι τρανασαμινάσες ALT (SGPT) και AST (SGOT) και τα χολοστατικά ένζυμα γGT και ALP. Αυτά τα ένζυμα δεν είναι ειδικά μόνο για το ήπαρ, που σημαίνει ότι υπάρχουν και σε άλλα όργανα ούτε είναι αντιπροσωπευτικά για να δείξουν την επάρκεια της ηπατικής λειτουργίας. Όμως είναι σημαντικό να διευκρινιστεί η αιτία που προκαλεί τις ανεβασμένες τιμές καθώς μπορεί να οφείλονται σε παθήσεις που αν μείνουν αδιάγνωστες μπορεί να οδηγήσουν σε μη αναστρέψιμη βλάβη του ήπατος (κίρρωση).

Οι αιτίες που προκαλούν ανεβασμένα ηπατικά ένζυμα περιλαμβάνουν τη λιπώδη διήθηση του ήπατος, την συχνή κατανάλωση αλκοόλ, διάφορα φάρμακα, ιογενείς και αυτοάνοσες ηπατίτιδες και πιο σπάνια νοσήματα όπως η αιμοχρωμάτωση κ.α.

Για τη διερεύνηση είναι πολύ σημαντικές οι πληροφορίες από το ιστορικό του ασθενή, το χρονικό διάστημα στο οποίο είναι παθολογικές οι τιμές, το εύρος των τιμών και ποια από αυτά τα ένζυμα είναι ανεβασμένα ενώ συχνά είναι απαραίτητο να γίνουν ειδικές εξετάσεις αίματος που δε περιλαμβάνονται στις συνήθεις εξετάσεις που περιλαμβάνει ένα check up.

Απάντηση