Στο ιατρείο υπάρχει δυνατότητα ελέγχου για ελικοβακτηρίδιο με τη διενέργεια τεστ αναπνοής (Breath test) και με τη διενέργεια τεστ στα κόπρανα του ασθενή

Το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού (Helicobacter pylori) είναι ένα Gram(-) αρνητικό βακτήριο που εντοπίζεται στον στόμαχο. Μελέτες έχουν δείξει ότι >50% του πληθυσμού έχει μολυνθεί από το ελικοβακτηρίδιο. Η παρουσία του είναι πιο διαδεδομένη στις αναπτυσσόμενες χώρες και μειώνεται στις ανεπτυγμένες χώρες όπως είναι η Ελλάδα. Παρόλο το μεγάλο αριθμό ατόμων που έχουν το ελικοβακτηρίδιο, <20% των ατόμων αναπτύσσει συμπτώματα. Μερικά από τα αυτά μπορεί να είναι η επιγαστραλγία, η ναυτία, ο μετεωρισμός, η δυσπεψία. Το ελικοβακτηρίδιο ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για τη πρόκληση πεπτικών ελκών. H φλεγμονή που προκαλεί το ελικοβακτηρίδιο, δημιουργεί κατά σειρά γαστρίτιδα και ατροφία του βλεννογόνου, που μπορεί με τη σειρά της σε μια μικρότερη υποομάδα ασθενών να οδηγήσει σε εντερική μετάπλαση και σε γαστρικό καρκίνο, η επίπτωση των οποίων μπορεί να μειωθεί αν το μικρόβιο εξαλειφθεί έγκαιρα.

Συστήνεται να γίνεται ο έλεγχος για λοίμωξη από ελικοβακτηρίδιο

Σε ασθενείς με πεπτικά έλκη ή δυσπεπτικά ενοχλήματα,

Σε ασθενείς με χαμηλού βαθμού MALT λέμφωμα

Σε ασθενείς με γαστρικό καρκίνο

Στα μέλη της οικογένειας με ιστορικό γαστρικού καρκίνου,

Σε ασθενείς που είναι να λάβουν μακροχρόνια αντιπηκτικά ή αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα για άλλες παθήσεις ή που λαμβάνουν μακροχρόνια αναστολείς αντλίας πρωτονίων (PPI’s),

Υπάρχουν και μελέτες που προτείνουν τον έλεγχο σε ασθενείς με ανεξήγητη σιδηροπενική αναιμία, με έλλειψη Β12 και με ιδιοπαθή θρομβοπενική πορφύρα όταν έχουν αποκλειστεί άλλες αιτίες.

Για τη διάγνωση του, υπάρχουν διάφορες μέθοδοι όπως το τεστ αναπνοής, ο έλεγχος αντισωμάτων στα κόπρανα και στο αίμα και η ανεύρεση του σε βιοψίες μετά από γαστροσκόπηση με διαφορετική ευαισθησία και ειδικότητα. Για την εξάλειψη του στην Ελλάδα προτείνεται συνδυασμός αντιβιοτικών για χρονικό διάστημα 10-14 ημερών λόγω της μεγάλης ανάπτυξης αντοχής στα υπάρχοντα αντιβιοτικά.