Τι χρειάζεται να ξέρω πριν κάνω ενδοσκόπηση (γαστροσκόπηση,κολονοσκόπηση)

Πριν την εξέταση: Πριν τη διενέργεια των ενδοσκοπήσεων θα γίνει πλήρης καταγραφή του ιστορικού σας και των φαρμάκων που παίρνετε. Είναι σημαντικό να αναφέρετε τυχόν αλλεργίες σε φάρμακα στο παρελθόν και αν αντιμετωπίζετε κάποιο σημαντικό αναπνευστικό ή καρδιολογικό πρόβλημα. Σημαντικό επίσης είναι να αναφέρετε αν παίρνετε φάρμακα για τη πήξη του αίματος π.χ Salospir, Plavix, […]

Test for Helicobacter pylori (H. pylori)

Στο ιατρείο υπάρχει δυνατότητα ελέγχου για ελικοβακτηρίδιο με τη διενέργεια τεστ αναπνοής (Breath test) και με τη διενέργεια τεστ στα κόπρανα του ασθενή Το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού (Helicobacter pylori) είναι ένα Gram(-) αρνητικό βακτήριο που εντοπίζεται στον στόμαχο. Μελέτες έχουν δείξει ότι >50% του πληθυσμού έχει μολυνθεί από το ελικοβακτηρίδιο. Η παρουσία του είναι πιο […]

Polyps and polypectomy

Οι πολύποδες του παχέος εντέρου είναι συγκέντρωση κυττάρων που προβάλλουν στον αυλό του εντέρου. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες πολυπόδων όπως 1) τα αδενώματα 2) οι υπερπλαστικοί πολύποδες 3) οι φλεγμονώδεις πολύποδες. Οι πολύποδες μπορούν να εμφανιστούν σε οποιοδήποτε σημείο του παχέος εντέρου και το μέγεθος και ο αριθμός τους ποικίλλει. Η πρώτη κατηγορία είναι η πιο […]

Gastroscopy

Η γαστροσκόπηση είναι η εξέταση που γίνεται με τη χρήση ενός λεπτού εύκαμπτου σωλήνα, του γαστροσκοπίου, με την οποία γίνεται έλεγχος του οισοφάγου, του στομάχου και του αρχικού τμήματος του λεπτού εντέρου, το δωδεκαδάκτυλο. Η εξέταση διαρκεί 10-15 λεπτά . Σε γαστροσκόπηση υποβάλλονται ασθενείς για διερεύνηση συμπτωμάτων από το ανώτερο πεπτικό και συγκεκριμένα ασθενείς με […]

Colonoscopy

Η κολονοσκόπηση είναι η εξέταση που γίνεται με τη χρήση ενός λεπτού και ευκάμπτου σωλήνα, του κολονοσκοπίου, με το οποίο μπορούν να γίνουν και διαγνωστικές και επεμβατικές πράξεις. Με την κολονοσκόπηση γίνεται ο έλεγχος όλης της επιφάνειας του βλεννογόνου του παχέος εντέρου αλλά και του τελικού ειλεού, που αποτελεί το τελευταίο τμήμα του λεπτού εντέρου. […]

Elevated liver enzymes (transaminases)

Μια από τους πιο συχνές αιτίες επίσκεψης ασθενών σε ένα ηπατολογικό ιατρείο είναι η ανεύρεση σε εξετάσεις αίματος παθολογικών τιμών (ανεβασμένων) που αφορούν τα ηπατικά ένζυμα. Με τον όρο αυτό περιλαμβάνονται οι τρανασαμινάσες ALT (SGPT) και AST (SGOT) και τα χολοστατικά ένζυμα γGT και ALP. Αυτά τα ένζυμα δεν είναι ειδικά μόνο για το ήπαρ, […]

Inflammatory bowel diseases

Τα φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου (Inflammatory Bowel Diseases) περιλαμβάνουν την Ελκώδη κολίτιδα και τη νόσο του Crohn. Τα νοσήματα αυτά έχουν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ τους. Για παράδειγμα στην ελκώδη κολίτιδα υπάρχει φλεγμονή μόνο στο παχύ έντερο ενώ στη νόσο του Crohn η φλεγμονή μπορεί να είναι σε όλο το πεπτικό σωλήνα με τον τελικό […]

Flatulence and bloating in the abdomen

Ο μετεωρισμός (φούσκωμα στη κοιλιά) είναι από τα πιο συχνά συμπτώματα για τα οποία παραπονιούνται οι ασθενείς. Η συγκέντρωση αερίων στη κοιλιά προκαλεί διάταση της κοιλιακής χώρας και αυτό με τη σειρά του προκαλεί μεγάλη δυσφορία και συχνά και πόνο. Μαζί με το φούσκωμα σε αρκετές περιπτώσεις υπάρχει και διαταραχή στις κενώσεις συνήθως δυσκοιλιότητα. Συνήθως […]

Gastroesophageal reflux

Η γαστροοισοφαγική πανινδρομική νόσος (ΓΟΠΝ) προκαλείται από την επανειλημμένη επιστροφή των όξινων υγρών του στομάχου προς τον οισοφάγο. Αυτό προκαλείται από τη μη επαρκή λειτουργία του κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα που δρα προστατευτικά. Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα είναι το κάψιμο στο στήθος, η αναγωγή όξινων υγρών (ξινίλες), οι ερυγές (ρεψίματα) και αρκετές φορές πόνος στο στήθος […]